We are looking for a ServiceNow Developer to work on a 100% remote project. The project is run by an international company that provides consulting and IT services.

Qualifications:

• ServiceNow Developer Certification required
• Experience in software development, especially in C#, Java, and/or Python.
• Hands-on design and implementation of Service Now platform
• Deep functional knowledge and technical understanding of cloud computing services and demonstrated success implementing strategic workflows
• Experience working within an Agile development environment
• Ability to build software applications according to requirements specifications
• Ability to assist with estimating effort required to complete development tasks
• Ability to apply technical, programmatic solutions to complex business requirements
• Strong ability to communicate ideas effectively- both technical and conceptual; verbally and written
• Ability to multi-task with superior decision-making, analytical and problem-solving abilities

OVERALL PURPOSE OF JOB:

The Application Developer (Service Now) will work closely with business units to design and develop Service Now solutions per user and system requirements. This role will be integral to an agile product development team creating early stage low-fidelity POCs and prototypes then following through with the development team to ensure delivery of production quality code.

Please send your CV to: praca-at-novaris.pl

In connection with the EU Regulation on the protection of personal data (GDPR), please add the following clause to the CV, in the case of applications sent without our clause, your application will not be considered and will be automatically rejected:

Klauzula zgody

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Novaris Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brązowniczej 13/28, 01-929 w Warszawie, dalej jako Administrator Danych Osobowych w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”