Miejsce pracy: Olsztyn lub Warszawa

WYMAGANIA:

Kandydat powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie z :

 • .Net (C#)
 • WCF, Web Api
 • Entity Framework,
 • Git, TFS,
 • Autofac lub podobne,
 • SQL Server.

MILE WIDZIANE:

 • Agile,
 • J.angielski na poziomie B2,
 • Wzorce projektowe,
 • Doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych,
 • JavaScript, HTML5, CSS.

OFERUJEMY:

 • Możliwość częściowej pracy zdalnej w zależności od fazy projektu,
 • Zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę lub B2B ( do wyboru),
 • PlayZone Xbox z grami i wygodne pufy do relaksu w godzinach pracy,
 • Luźną, nie korporacyjną atmosferę pracy w super lokalizacji,
 • Wysoki poziom autonomii w organizacji pracy,
 • Współpracę w rozwijającej się Firmie wyznającej najwyższe standardy etyczne i wartości biznesowe,
 • Współpracę z zespołem chętnie dzielącym się wiedzą i doświadczeniem,
 • Współpracę z Firmą świadomie rozwijającą istniejące procesy i struktury organizacji oraz nastawioną na optymalizację codziennego współdziałania,
 • Możliwość rozwijania kompetencji i zdobycia doświadczenia przy rozwoju systemów informatycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca-at-novaris.pl

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej klauzuli, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszej klauzuli, Państwa kandydatura nie będzie rozpatrywana i zostanie automatycznie odrzucona:

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Novaris Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brązowniczej 13/28, 01-929 w Warszawie, dalej jako Administrator Danych Osobowych w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”